Mjälleborgen på Frösön

Ett stenkast från Östersunds stadskärna ligger Frösön. Stadsbussarna går till ön med täta turer och det är lätt att köra över med bil. Längst upp på Öneberget som är beläget på Frösön, ligger en fornborg från 300-talet. Mjälleborgen räknas som ett av norrland största forntida byggnadsverk. Stigen upp till bergskrönet är brant och kan vara svår att ta sig fram på för personer med funktionshinder.

Frösön Östersund

Väl upp på berget så är utsikten över storsjön fantastisk. Historien vingslag  blandar sig med myggsurr och man kan föreställa sig järnåldersfolkets vardagliga knog i den storslagna naturen.

Mjälleborgen byggdes under orostider under den romerska järnåldern och användes som en försvarsanläggning. Arkeologer har kunnat fastställa att borgen brann ned under 300 -talet, precis efter att den blivit färdig. Sedan på 400-talet, byggdes borgen upp igen och användes under oroliga tider fram till 700-talet. Borgen nyttjades aldrig som permanent bostad och är strategiskt belägen med skyddande bergsstup på alla sidor utom den nordliga.

Under arkeologiska utgrävningar på 1980-talet hittades lämningar efter två långhus. Idag kan man se resterna av en terrass som är ca 10 meter bred och 120 meter lång, gjord av sten och jord. Det sägs även att en karta från 1600-talet visar en bild på en galge uppförd på platsen, men det är oklart om det faktiskt utfördes några avrättningar.

Vid sidan av mjällestigen som leder upp till fornborgen, kan man även se ett gravfällt från yngre järnåldern.