Entreprenör

I Jämtland och närliggande landskap finns många duktiga entreprenörer. Varje år arrangeras också välbesökta nyföretagardagar.  Ett landskap som Jämtland behöver verkligen sina entreprenörer för att bibehålla och skapa jobb. Det är inte lika lätta att driva företag här som i de södra delarna av Sverige.

Gammal SchellmackKommunikationerna är naturligtvis inte så goda och det är många gånger långt mellan företag och kund. Det gäller att stötta och uppmuntra de entreprenörer som finns här. Nyföretagardagarna är därför mycket populära. Här får företagare träffas och utbyta erfarenhet. Varje år uppmuntras också nya och ibland unga företagare med utmärkelser.

När det gäller branscher är den stora tillväxtsektorn turismen. Det dyker hela tiden upp nya företag som erbjuder turister upplevelser av olika slag. Och upplevelser har vi ju gott om. För att turismföretagen skall lyckas krävs stöttning och uppmuntran tillsammans med finansiell rådgivning.

Internet

Många branscher hittar andra utvägar för att kunna överleva i en så glesbygd trakt som vår. Med hjälp av Internet har vi lika nära till kunder som de företag som håller till i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det gäller bara att synas på Internet och att bli sökbar på sökmotorer. Om man lyckas med det når man kunder i hela Sverige och det kan vara räddningen för många mindre företagare i Jämtland och Härjedalen.

This entry was posted in Tips.